2 EZ Promotion
Produkter

Reklamföretag - Visuell kommunikation

Välkommen

Du har just hittat ett reklamföretag som kan producera visuell kommunikation i en mängd material och format.

Vi är

En partner som producerar, koordinerar och levererar. Du skall använda oss för att vi är snabba, prisvärda, och serviceinriktade.

Våra produktområden

Vi arbetar främst med 8 produktområden; banderoller, beachflags, dekaler, displaysystem, flaggor, mattor, USB minnen och vepor. Samtliga produktområden passar under kategorin visuell kommunikation.

Reklam

Syftet med reklam är att marknadsföra sina produkter eller tjänster för att öka försäljningen av dessa. Reklam kan även ha som innebörd att stärka ett varumärke genom att sprida information och medvetande för att påverka andra människors åsikter och värderingar. Det finns många inriktningar inom reklam och vi på 2 EZ Promotion arbetar främst med den delen som kallas visuell kommunikation.

Visuell kommunikation

De flesta människor möts dagligen av flera tusen olika kommersiella budskap, på gator, i butiker, på kontor och andra offentliga miljöer. De flesta av dessa budskap är visuella, det vill säga vi uppfattar dem via synen. Vi ser logotyper, slogans och uppmaningar till handling överallt som undermedvetet påverkar våra dagliga beslut. Visuell kommunikation helt enkelt. Vi på 2 EZ Promotion arbetar med att producera produkter som kan nå många i sin vardag och förhoppningsvis kan påverka till beslut. Vi är duktiga på visuell kommunikation i dess olika former och arbetar dagligen med att förfina våra produktioner för att på ett så kostnadseffektivt sätt kunna leverera hög service samt kvalitativa och snygga produkter. 2 EZ Promotions produkter skall tilltala såväl våra köpare som slutkonsumenten vilka produkterna skall exponeras för. Ta en titt under menyerna till vänster för att hitta det visuella kommunikationsmedia som passar just dig och ditt företag.

Reklamföretag

Det finns en mängd olika reklamföretag som har just sin specialitet. 2 EZ Promotion är ett produktionsbolag med inriktning på reklam. Vi sätter högt värde på snabbhet, kostnadseffektivitet och service vilket vi kräver av våra leverantörer samt levererar till våra kunder. Vi är ett reklamföretag i tiden och arbetar hårt för att våra kunder skall känna att de gjort bästa möjliga affär.

Reklambranschen

Reklambranschen har fått ta en en hård smäll det senaste året på grund av den rådande finanskrisen. Framförallt har reklamföretag i mellanstorlek drabbats, de är för stora för att vara flexibla och kunna lägga om kurs samt för små för att ta hand om de större företagens samtliga reklamaffärer. 2 EZ Promotion är ett litet reklamföretag med fokus på att kommunicera så mycket som möjligt via internet och på så sätt hålla nere kostnader. Detta leder till konkurrenskraftiga priser som i sin tur genererar nya kunder. Vi har trotts vår lilla organisation möjlighet att ta oss an stora jobb tack vare ett väl utvecklat nätverk. Fler och fler ser fördelen med att arbeta med ett litet prestigelöst reklamföretag som 2 EZ Promotion. Avslutningsvis vill vi därför välkomna alla nya kunder, stora som små.

Företag:


Namn:


E-post:


Telefon:


  • 2 EZ Promotion
  • Mobila Posten K.10228, 120 33 Stockholm
  • Tel: +46 (0)8 559 229 07
  • E-post: info@2ez.se